Tahıl ürünleri iç pazar talebinin yüzde 87,8’ini karşılıyor

Tahıl ürünleri iç pazar talebinin yüzde 87,8’ini karşılıyor

Zaman zaman tahıl ürünlerinde dışa bağımlılık gündeme getirilir.  Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bir araştırması da bu sorulara cevap veriyor. TÜİK’e göre, toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 89,5, yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 94,8, mısırın yeterlilik derecesi yüzde 75,5 ve soyanın yeterlilik derecesi de yüzde 4,7 olarak gerçekleşti. Meyveler ve içecek bitkilerinde 2019-2020 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 617,9 ile incirde gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında kendine yeterliliğin olduğu görüldü. Toplam çay arzının büyük bir bölümü iç üretimden karşılanırken, çayın yeterlilik derecesi yüzde 95,5 oldu. Toplam sebze ürünlerinde, 2019-2020 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 107,2 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi havuçta yüzde 117,7 olurken, kuru soğanda yüzde 113,1, sakız kabakta ise yüzde 111,6 olarak gerçekleşti. Tahıl ürünleri iç pazar talebinin yüzde 87,8 ini karşılıyor #1 Yeterlilik derecesi; bir bölgenin kullanılabilir üretiminin (iç üretim) o bölgenin talebini ya da yurt içi kullanımını (insan, hayvan ve endüstrinin bütün ihtiyaçlarını) ne ölçüde karşılayacak durumda olduğunu gösterir. Değerin, 100’den küçük olması, üretimin yurt içi talebi tam olarak karşılayamadığı durumu temsil eder. 100’den büyük olan bir değer, normal iç ihtiyaçları geçen, ihraç edilebilir ve/veya stoklanabilir miktarların varlığını gösterir. Tahıl ürünleri iç pazar talebinin yüzde 87,8 ini karşılıyor #2

Kaynak: kralblogcu.com

Ekonomi