Nurkan Aydoğan Bankacılık Etik İlkelerinden Bahsetti

Nurkan Aydoğan Bankacılık Etik İlkelerinden Bahsetti

Nurkan Aydoğan Bankacılık Etik İlkelerinden Bahsetti

Banka hizmetinin kalitesinin artması için etik ilkeler bulunmaktadır. Etik ilkeler bankacılığın temelidir. İlişkilerin düzenlenmesi ve işlerin uyumlu şekilde ilerlemesi için banka içerindeki personellerin etik ilkelere uyması gerekmektedir. Bu alanda başarılı Nurkan Aydoğan banka sınavları ile başarılı olmuş kişiler için bankacılıkta etik ilkeler hakkında şu cümleleri kullandı; “Etik ilkeler, bankacılık sektörünün eti ve kemiğidir. Önemli bir yere sahip olan etik ilkelere uymayan personeller bankacılık sektöründe gelişemezler.” Etik ilkelere bütün personellerin uyması gerekmektedir. Aksi halde banka şirketleri personelin çalışmasını sonlandırmaktadır. “Etik ilkelerin başında yer alan dürüstlük ve tarafsızlık asla atlatılmamalı ve personeller tarafından sürekli uyulmalıdır.” Diyen Nurkan Aydoğan Bankacılık etik ilkelerinden altı tanesini şu şekilde sıraladı; 

1. Dürüstlük ve Tarafsızlık Etik İlkesi; Personellerin din, dil, ırk farketmesizin herkese aynı davranması gerekmektedir. Her türlü tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uyum sağlamak etik ilkelerin başında yer almaktadır.

2. Şeffaflık Etik İlkesi; Ürün ve hizmet sunarken, Ürünün yararlarından ve zararlarından net bir şekilde bilgilendirme yapılmalıdır. Özellikle bir ürün ve hizmet tanıtımı yapmadan önce müşteriye uygun olup olmadığının araştırmasını yapmak önemli etik ülkelerdendir.

3. Çıkardan Uzak Durma Etik İlkesi; Bankacılık sektöründe bulunan personellerin görevlerini tarafsız biçimde yapması gerekmektedir. Yakınlarına menfaatlerini sunmamak diğer müşterilere davranıldığı gibi davranmak önemli hususlardandır. 

4. Hediye Alma Etik İlkesi; Personellerin kararını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan müşterilerden gelen hediyeleri almak bir nevi rüşvet kabul etmektir. Küçük ya da büyük hediye alma durumundan personeller kaçınılmalıdır. Aksi halde hem personel hem de bankacılık şirketi zor duruma düşmektedir.

5. Güvenirlilik ve Saygınlık Etik İlkesi; Üst ya da alt personeller müşterinin güvenini sağlamakla yükümlülerdir. Personel görevinin gerektiği gibi davranmalı ve müşteriye her kararında saygı duymalıdır. Özellikle güven duygusunu zedeleyen davranışlardan uzak durmak önemli unsurlardandır. 

6. Yöneticinin Hesap Verme Sorumluluğu Etik İlkesi; Çalışma sırasında doğan sorumlulukları ve yükümlülükler konusunda yöneticiler hesap verebilmektedir. Ayrıca kamusal denetimlere her zaman açık olmak önemli etik ilkelerdendir. 

Nurkan Aydoğan sıraladığı etik ilkelerin yanı sıra konuşmasını sonlandırırken; “Etik ilkelerinde bulunan nezaket ve saygı sadece müşterilere değil meslektaşlarada uygulanmalıdır. Bu iş düzeninin bir çerçevesidir.” dedi. 

Ekonomi