Kaliteli İnternet Haberleri Nasıl Olmalıdır

Kaliteli İnternet Haberleri Nasıl Olmalıdır

İnternet haberleri, internet üzerinden takibi yapılan haberlerdir. Bir internet haberinin kaliteli olduğu, habercinin karakter ve yaşayışıyla haberi iletmesi ile anlaşılabilmektedir.

Bireyin gerçekleştirdiği her eyleme kişiliğini koyduğu bir gerçektir. Kişilik ailenin, yakın çevrenin, eğitimin, yaşanılan yörenin manevi değerlerin, iş ortamının, vb. birçok etkenin etkileriyle oluşmaktadır. Haber üretiminin herhangi bir aşamasında bulunan kişi hazırladığı habere kişiliğinin yansıtabilmekte, kişiyi etkileyen toplumsal faktörler bireyi belli yargı ve seçişlere yöneltmektedir. Gazetecilerin mesleki kararları çoğunlukla bir sentez niteliği taşımakta ve belli karar ve seçimlerde belirleyici etkenler zaman, zemin ve günün şartlarında göreceli olarak değerlendirilerek haberin biçimlendirilmesine neden olmaktadır ve dolayısıyla gerçekten uzaklaşılmaktadır.

Peiser’e göre gazetecilerin ardyörelerinin ve demografik özelliklerinin, çalışma koşullarıyla profesyonel değerlerinin haberlerin seçimini ve içeriklerini, açık ya da üzeri örtülü biçimde etkilemektedir. Neyin haber olup olmadığında karar vermenin homojenliğini ortaya koyan haber merkezinin toplumsallaşması, örgütsel rutinler ve diğer baskılar gazetecinin haber içeriği üzerindeki kişisel etkisinden daha güçlüdür. Fakat gazetecinin kişisel ardyöreleri ve değerleri günümüzde geçerliliğini korumakla birlikte gazetecinin kişisel gündemini etkilemektedir. Özellikle gazetecilerin ideolojileri, cinsiyetleri ve kuşak aidiyeti gibi etkenler belirleyici unsurlardır. İletişimcinin medya içeriği üzerinde gazetecilerin cinsiyetinin uyumlaşması, medyada insanların tercih ettiği meslek kollarının artmasıyla iletişim kariyerlerinin geçirdiği evrim, toplumda üst ya da alt tabakadan olmak, iletişimcinin eğitim seviyesi gibi etkenler bulunmaktadır.

Kişisel değerler, tutumlar ve inanışlar medya içeriğini etkilemesi bakımından araştırmacıların göz önünde bulundurduğu unsurlardır. Özellikle aile, aileden aldığı sevgi, arkadaşlıkları, ekonomik yeterliliği ve bütün etkenler kişisel insani sevecenlikle ilişkilendirilerek iletişimcinin karakterini biçimlendiren diğer etkenlerle bir araya geldiğinde medya içeriği üzerine kişisel etkinin olduğu belirtilmektedir. Kişisel değerler ve inanışlar bireycilik, serbest girişim, rekabetçi ve materyalistlik kavramlarını da kapsamaktadır

İnternet haberleri ve daha fazlası hakkında detaylı bilgi almak için şimdi https://www.canlihaber.com/  adresini ziyaret edin.

Genel Kültür Teknoloji